Schedule for Wolynes Group Meetings

Wednesday at 2:00pm, in seminar room 1060 of the BRC

3/19/2014 Swarnendu
3/26/2014 Nathan & Xingcheng
4/2/2014 Davit
4/9/2014 Nick (defense)
4/16/2014 Mohit
4/23/2014 Bin Huang
4/30/2014 Bin Zhang
5/7/2014 Ha
5/14/2014 Bala
5/21/2014 Heiko
5/28/2014 Xiaoyu( Renne)
6/4/2014 Ryan Cheng
6/11/2014 Zhipeng
6/18/2014 Mingyang
6/25/2014 Apiwat